Raporlar

Kömür Madenciliği ve Termik Santrallerin Su Varlıkları Üzerine Etkileri – Afşin-Elbistan Örneği

TEMA Vakfı, 2022

Kömür Madenciliği ve Termik Santrallerin Su Varlıkları Üzerine Etkileri – Yatağan Örneği

TEMA Vakfı, 2022

Türkiye’nin Çelişen Su Politikaları Üzerinden Kömür Sektörüne Bakış

TEMA Vakfı, 2022

Dinar’ın Hidrojeolojik Açıdan Değerlendirilmesi

TEMA Vakfı, 2022

Kömür Madenciliği ve Termik Santrallerin Hidrojeolojik Etkileri – Milas Örneği

TEMA Vakfı, 2022

Madenciliğe Kapalı Alanlar Politika Notu

TEMA Vakfı, 2022