Raporlar

“İklim ve Enerji Bilgi kitapçığı”

TEMA Vakfı, 2015

“Madencilik Faaliyetlerine Yönelik Yerel Savunuculuk Rehberi”

TEMA Vakfı, 2020

“Termik Santrallerin Hava Kirliliği Modellemesi: Çanakkaleve Biga Yarımadası“

TEMA Vakfı, 2017

“İklim Eylem Planı Süreçlerine Katılım Kılavuzu”

TEMA Vakfı, 2020

“Türkiye’de Etki Değerlendirme Süreçleri ve Sağlık”

TEMA Vakfı, 2018

“Siyanür Liçi İle Altın Madenciliği”

TEMA Vakfı, 2020