Raporlar

“Kömür Madenciliği ve Termik Santrallerin Su Varlıkları Üzerine Etkileri – Afşin-Elbistan Örneği”, TEMA Vakfı, 2022

Afyon ve Çevresinde Madencilik“, TEMA Vakfı, Temmuz 2021 

Artvin ve Çevresinde Madencilik” TEMA Vakfı, Haziran, 2021

Karaman  ve Çevresinde Madencilik“, TEMA Vakfı, Ekim 2021

Kaz Dağları Yöresi’nde Madencilik, TEMA Vakfı, Nisan, 2020

Muğla ve Çevresinde Madencilik“, TEMA Vakfı, Ekim 2021 

Glasgow İklim Paktı“, TEMA Vakfı, Mart 2022