TEMA Vakfı; termik santraller ve kömür madenciliğinin doğal varlıklarımız üzerinde yarattığı baskıyı kamuoyuna duyurmak ve baskının azaltılmasına ilişkin çalışmalarını uzun yıllardır sürdürüyor. Kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin neden olduğu atık ve salımlar havayı, suyu ve toprağımızı kirletiyor. Söz konusu kirlilik halk sağlığı sorunlarına neden olmakla birlikte tarımsal faaliyetleri etkilemekte, gıda güvenliğini tehlikeye atmakta ve su varlıklarımız üzerinde baskı kurmaktadır.

TEMA Vakfı kömür projesi ile Türkiye’nin kömür karnesini tutuyor, aynı zamanda dünyadaki kömüre ilişkin politikaları izleyerek analizlerde bulunuyor. #KaderimizKömürleÇizilmesin projesi ile Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Çanakkale, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karaman, Kırklareli, Konya, Muğla, Tekirdağ ve Zonguldak illerinde yürüttüğü çalışmalarına ek olarak dönemsel olarak bazı iller üzerine odaklanan Vakıf kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin olduğu tüm illeri takip ediyor.