TEMA Vakfı, uzun yıllardır kömürlü termik santraller ve kömür madenciliğinin doğal varlıklarımız üzerinde yarattığı baskıyı kamuoyuna duyurmak ve baskının azaltılması için ilişkin çalışmalar sürdürmekte. Kömürlü termik santraller ve kömür madenciliğinin neden olduğu atık ve salımlar hava, su, toprağımızı kirletmektedir. Söz konusu kirlilik halk sağlığı sorunlarına neden olmakta, tarımsal faaliyetleri etkilemekte, gıda güvenliğini tehlikeye atmakta, su varlıklarımız üzerinde baskı kurmaktadır.

TEMA Vakfı #KömürEtme ile Türkiye’nin kömür karnesini tutmakla birlikte dünyadaki kömüre ilişkin politikaları da izlemektedir. #KömürEtme ile Konya, Karaman, Kahramanmaraş, Afyon, Ankara, Çanakkale, Adana, Eskişehir, Bartın, Muğla, Zonguldak, Tekirdağ, Kırklareli illerinde çalışmalar yürüten Vakıf dönemsel olarak bazı iller üzerinde odaklanmakla beraber kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin olduğu tüm illeri takip etmektedir.

Sorular

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA, The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, For Reforestation and the Protection of Natural Habitats

TEMA Vakfı’nın logosunun tasarımı için 1994 yılında bir yarışma açılır. Yarışmaya katılanlar arasında en çok beğenilen, grafik sanatçısı Sadık Karamustafa tarafından tasarlanan logo olur. Logodaki “E” harfi hem şekil hem de renk itibarıyla erozyonu temsil eder. Erozyon ile mücadelenin ancak yeşilin çoğaltılması ile mümkün olacağını vurgulamak amacıyla TEMA yazısının altı yeşil renk ile çizilir. 1997 yılında, Vakfın kuruluşunun 5’inci yılı için düzenlenen “Her Yakaya Yeşil Yaprak Kampanyası”nın ardından logonun yanına yaprak eklenir ve logo bugünkü halini alır. TEMA Vakfı logosu koruma altındadır ve kullanımı çeşitli kurallara ve izne bağlıdır.