TEMA Vakfı, uzun yıllardır kömürlü termik santraller ve kömür madenciliğinin doğal varlıklarımız üzerinde yarattığı baskıyı kamuoyuna duyurmak ve baskının azaltılması için ilişkin çalışmalar sürdürmekte. Kömürlü termik santraller ve kömür madenciliğinin neden olduğu atık ve salımlar hava, su, toprağımızı kirletmektedir. Söz konusu kirlilik halk sağlığı sorunlarına neden olmakta, tarımsal faaliyetleri etkilemekte, gıda güvenliğini tehlikeye atmakta, su varlıklarımız üzerinde baskı kurmaktadır.

TEMA Vakfı kömür projesi ile Türkiye’nin kömür karnesini tutmakla birlikte dünyadaki kömüre ilişkin politikaları da izlemektedir. #KaderimizKömürleÇizilmesin ile Konya, Karaman, Kahramanmaraş, Afyon, Ankara, Çanakkale, Adana, Eskişehir, Bartın, Muğla, Zonguldak, Tekirdağ, Kırklareli illerinde çalışmalar yürüten Vakıf dönemsel olarak bazı iller üzerinde odaklanmakla beraber kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin olduğu tüm illeri takip etmektedir.