#KaderimizKömürleÇizilmesin

Kömür Madenciliği ve Termik Santrallere Yönelik Savunuculuk Faaliyetleri Projesi

Türkiye’de 2012 yılının ‘kömür yılı’ ilan edilmesiyle birlikte kömür madenciliği ve kömürlü termik santral projeleri hız kazanmıştır. Dünyanın gidişatı açısından kritik bir seviyeye ulaşan küresel iklim değişikliğinde büyük bir kirletici kaynak olarak gösterilen kömürün ekosisteme, halk sağlığına vermiş olduğu zarar TEMA vakfının da çalışma konularından biri olmuştur.

2014 yılında başlayan ve 7 dönemi tamamlayan kömür projesi Türkiye’deki kömür projelerinin doğal varlıklarımız üzerinde yarattığı baskıyı ortaya koymaya çalışmakta, bu kapsamda elde ettiği bulgularını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Proje, çeşitli sivil toplum örgütleri, yerel hareketlerle bir araya gelerek ilişki ağlarını ve savunuculuk faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Hâlihazırda projenin sekizinci dönemi yürütülmekte olup, 2021 yılı itibariyle Paris Anlaşması’na taraf olup net sıfır hedefini açıklayan Türkiye’nin hedeflerine yönelik iklim politikaları geliştirmesine Kömür Projesi çerçevesinde katkı sunulmaya çalışılmaktadır.

Projenin amacı; kömür madenciliği ve kömürlü termik santrallerin neden olduğu çevre tahribatını önlemek veya azaltmak için çalışmalar yürütmek, çalışma çıktılarını kamuoyuyla paylaşmak, çevre politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamaktır.

Proje faaliyetleri kapsamında, günlük Çevresel Etki Değerlendirme sistemi; aylık olarak Çevre Mevzuatı’nın yanı sıra Enerji Mevzuatı’nın çevre ile ilgili kısımları takip edilerek Türkiye’de mevcut çevre ve doğa koruma çalışmalarına ilişkin gelişmeler paydaşlara iletilmektedir. Proje kapsamında Çevre Mevzuatı, Toprak, Su, Hava, İklim Değişikliği, ÇED süreçleri ile ilgili politika notları oluşturulmakta, kömür madenciliği ve kömürlü termik santrallerin olduğu illerde savunuculuk faaliyetleri desteklenmektedir.

#KaderimizKömürleÇizilmesin projesi ile Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Çanakkale, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karaman, Kırklareli, Konya, Muğla, Tekirdağ ve Zonguldak illerinde çalışmalar yürüten Vakıf dönemsel olarak bazı iller üzerinde odaklanmakla beraber kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin olduğu tüm illeri takip etmektedir.