İklim Değişikliği ve Termik Santraller: Kısır Döngü

Elektrik talebinin karşılanabilmesi ve kesintisiz elektrik sağlayabilme argümanları ile ülkemizde termik santraller kurulmaya devam ediyor. Ancak gelişmeler iklim değişikliği etkilerinin elektrik santrallerinin kurulma ve işletilmesinde de dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. İklim değişikliği sebebiyle yaşanan hava ve su sıcaklık artışları ve su miktarının azalması kömürlü termik santrallerin performansını etkiliyor ve elektrik üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramasına sebep oluyor. Sistemlerini su ile soğutan termik santraller için çevredeki suyun azalması, kuruması veya ısınması, soğutmanın olumsuz anlamda etkilenmesi demek. 
Verim ve performansı düşük santralleri verimsiz koşullarda çalıştırmaya devam etmek ise daha fazla kömür tüketimi, yani daha fazla sera gazının salımına sebep oluyor. Ayrıca iklim değişikliğinin sebep olduğu aşırı hava olayları elektrik iletim hatları ve diğer altyapı sistemlerine zarar veriyor. İklim değişikliğinin ülkemizdeki etkilerine uyum çalışmalarının yapılırken termik santrallerin iklim değişikliğine olan uyumunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor, diğer bir deyişle iklim değişikliğine uyum çalışmaları yapılırken değişen iklime uygun enerji üretim çözümleri bulunması önemli.
Son günlerde yaşanılan sıcak hava dalgaları etkileri Polonya’da da hissediliyor. Reuters’dan Agnieszka Barteczko’nun haberine göre Polonya sıcak hava dalgasının etkisini göstermesiyle iki büyük termik santrali tadilat için kapatıyor. 
Polonya devleti enerji yöneticileri, sıcak hava dalgası öngörülerine rağmen ülkenin en büyük iki santralinin tadilatı için harekete geçti. Bu karar fazladan havalandırma kullanımı anlamına geliyor, bu da kıtlıklara yol açabilir.
Elektriğini çoğunlukla modası geçmiş kömür santralleriyle üreten Polonya, artan talebin sisteme aşırı yükleme yapmasıyla, sıcaklık yüksek derecelere ulaşınca büyük bir enerji kıtlığı riskiyle karşı karşıya.
Hava durumu tahmincileri Varşova’nın Cuma günü (28 Temmuz) ve muhtemelen bütün hafta sonu 28 dereceyle yüzleşeceğini bildirdi. 
Polonya’nın en büyük firması olan PGE, Cuma günü merkezi Polonya’da bulunan Belchatow santralinin 858 megavatlık ünitesini 7 Ekim’de yapılacak bakım için 31 Temmuz’dan itibaren kapatacaklarını bildirdi.
Belchatow’un bu ünitesi dünyanın en büyük linyit ile çalışan termik santrali ve Avrupa’nın en büyük kirleticilerinden biri.
Belchatow’daki bu kesinti, 21 Temmuz’da başlayan ve Aralık ayına kadar sürecek olan Kozienice’de Enea tarafından işletilen 560 MW’lık bir ünitede planlanan büyük onarımla aynı zamana denk gelecek.
Ağustos 2015’te Polonya, beklenmedik kesintileri ve kömür santrallerini soğutmak için su sağlayan nehirleri kurutan bir ısı dalgası nedeniyle elektrik tüketimini sınırlandırmak zorunda kaldı.
PSE, elektrik arzı ve talebi arasındaki dengeyi sağlamaktan ve bakımları koordine etmekten sorumlu elektrik şebekesi operatörü, konuyu takiben hemen yorumda bulunmadı.

Polonya Enerji Bakanlığı Haziran ayında, yaklaşık 40 GW kurulu güç kapasitesine sahip olan elektrik hattının muhtemel bir ısınmayı kaldırabileceğini söyledi.