Gündemden Haberler / Mart

25 Mart 2021 – Konya-Ilgın için verilen ‘ÇED Gerekli Değil’ kararına itiraz davası açıldı

Konya’nın Ilgın ilçesinde rödovans usulüyle (maden ruhsat sahasının işletme hakkının bir süreliğine gerçek veya tüzel kişiliğe tahsis edilmesi) işletilen Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) madeninde kurulan kömür zenginleştirme tesisi (lavuar tesisi) için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir kararına iptal davası açıldı. Söz konusu dava, Konya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemleriyle Konya Valiliği’ne karşı Konya 2. İdare Mahkemesi’nde açıldı.

Kaynak: https://www.enerjigunlugu.net/konya-ilgin-icin-verilen-ced-gerekli-degil-kararina-itiraz-davasi-42025h.htm

23 Mart 2021 – Avrupa 2030 yılına kadar tüm kömürlü termik santralleri kapama hedefini yarıladı 

Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması’nın beşinci yılında Avrupa, 2030 yılına kadar kömürden elektrik üretimini durdurma hedefinde yolu yarıladı. 162. kömürlü termik santral olan West Burton santralinin 2022 yılında kapanma kararı santralin işletmecisi tarafından açıklandı. Bu gelişme, Avrupa’nın tüm kömürlü termik santrallerinin yarısının ya kapandığı ya da Paris Anlaşması ile uyumlu şekilde 2030 yılından önce kapanma tarihlerinin açıklandığı anlamına geliyor.

Kaynak: https://beyond-coal.eu/2021/03/23/europes-coal-phaseout-were-halfway-there/

22 Mart 2021 – Türkiye, en kirletici madenlere sahip beş ülke arasında yer alma yolunda 

Global Energy Monitor (Küresel Enerji Takipçisi) tarafından açıklanan rapora göre; Türkiye, Çin, ABD, Polonya ve Özbekistan ülkelerinin dünyada en kirletici maden projelerine sahip beş ülke olduğunu ortaya koyuldu. Kömür madenlerinin ortaya çıkardığı metan gazını inceleyip dünya çapında planlanan 432 kömür madeninin analiz edildiği raporda ayrıca, önlem alınmadığı takdirde Zonguldak İnağzı-Bağlık kömür madeninin, dünyada en çok metan gazı emisyonuna sebep olacak üçüncü maden olacağı bilgisi yer alıyor. 

Kaynak: https://www.enerjigunlugu.net/turkiye-en-kirletici-madenlere-sahip-bes-ulke-arasinda-yer-alma-yolunda-41977h.htm 

18 Mart 2021 – Kömürlü Termik Santraller Türkiye’ye 53 Milyar TL’ye mal oluyor

HEAL-Sağlık ve Çevre Birliği Şubat 2021’de “Kronik Kömür Kirliliği Türkiye” raporu ile Türkiye’de ilk defa kömürlü santraller düzeyinde hava kirliliği emisyonlarına ve buna bağlı sağlık etkisi ve maliyeti tahmininde bulundu.

Raporun temel bulgularından bazıları şu şekilde; 

• 4.818 erken ölüm

• 3.070 erken doğum

• 26.500 çocukta bronşit vakası

• 3.230 yetişkinde yeni bronşit vakası

• 5.664 hastane başvurusu

• 237.37 astım ve bronşit semptomu gösterilen gün (astım hastası çocuklarda)

• 1 milyon 480 bin iş günü kaybı

• 11 milyon 300 bin hasta geçirilen gün.

Bu sağlık sorunlarının maliyeti ise etkilenen tüm bölgelerde 99,37 milyar TL. Bu hastalık yükü Türkiye’yle sınırlandırılmaya çalışıldığında 53,60 milyar TL’ye kadar maliyet getirdiği (Türkiye’nin sağlık harcamalarının %27’si) tahmin ediliyor. 

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/komurlu-termik-santrallarin-hava-kirliligi-turkiyeye-53-milyar-tlye-mal-oluyor/

10 Mart 2021 – #İzinvermeyin kampanyasını imzalayarak çevre yatırımlarını yapmayan kömürlü termik santrallerin durdurulmasını sağlayabilirsin!

Temiz Hava Hakkı Platformu, baca gazı arıtımı ve kül depolama sahalarının mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli altyapı yatırımlarını tamamlamayan kömürlü termik santrallerin çalışmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu. 

Santrallerin bölgeye verdiği zararı gözler önüne seren görseller yayımlayan Temiz Hava Hakkı Platformu, geçici faaliyet belgesi alarak 2020 yılından beri çalışmaya devam eden bu santrallerin bölgelerinde nasıl bir yıkıma yol açtığını gösterdi. Platform tarafından, gerekli çevre yatırımlarını tamamlamamış olan ve halk sağlığına tehdit oluşturan santrallerin, ek sürelerle çalışmalarına izin verilmemesi ve kimsenin istihdam sorunu yaşamayacağı adil bir geçiş planı ile emekli edilmesi gerektiği belirtildi.

Platform, pek çok santralin, kül depolama sahasının yol açtığı kirliliğin suya ve toprağa karışmasını önleyemediği halde çalışmaya devam ettiğine de vurgu yaptı. Santrallerin geçirimsiz zeminli kül depolama sahası olmadan çevre izni almalarına olanak tanıyan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”in Geçici 3’üncü maddesinin iptali talebiyle açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verildiğini hatırlatan Platform, çevre yatırımlarını tamamlamamış tüm santrallerin faaliyetlerinin acilen durdurulmasını talep etti.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/cevre-yatirimlarini-yapmayan-santrallar-calistirilmamali/

5 Mart 2021 – Macaristan son kömür santralini 5 yıl erken kapatacak 

Macaristan, 2030 yılında kapatmayı planladığı ülkenin son kömür yakıtlı elektrik santrali Matra’nın kapatılma tarihini geri çekerek 2025 olarak değiştirdi. 

Macaristan’ın AB Çalışmalarından Sorumlu Dışişleri Bakanı Attila Steiner yaptığı açıklamada, ülkenin son kömür santralinin 2030 yılı yerine 2025 yılında kapatılacağını duyurdu. 2030 yılına kadar elektrik üretiminde %90 karbon nötr olmayı hedeflediklerini belirten Steiner, bu hedefi, mevcut nükleer üretim kapasitesini koruyarak, güneş enerjisini ülkenin mevcut nükleer kapasitesinin üç katı olan 6 GW’a çıkararak ve 2025 yılına kadar son kömür yakıtlı elektrik santrali olan 884 MW kapasiteli Matra Santrali’ni aşamalı olarak kapatarak başarmayı planladıklarını söyledi.

Kaynak: https://www.poweringpastcoal.org/summit-2021/high-level-plenary