Gündemden Haberler / Eylül – Kömür Etme

30.09.2021 – 600’den fazla şirket, G20 ülkelerini emisyonları azaltma ve kömürden çıkışa çağırıyor

Dünyanın en büyüklerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce şirket, G20 ülkelerini ulusal iklim hedeflerini güçlendirmek üzere birlikte karar vermeye çağırdı. Birleş Milletler’in (BM) kısa süre önce “insanlık için kırmızı alarm” vermesi üzerine, gelirleri toplam 2,5 trilyon doları geçen ve dünya genelinde 8,5 milyon kişiyi istihdam eden birçok işletme, G20 liderlerine açık mektup yazdı.

Söz konusu şirketler, dünyanın en büyük ekonomilerini, gelişmekte olan ülkeler için yılda 100 milyar dolarlık iklim fonu oluşturma taahhüdünü yerine getirmeye, 2025 yılına kadar fosil yakıtlara verilen sübvansiyonları sonlandırmaya ve karbon fiyatlandırmasını başlatmaya çağırdı.

Kasım ayında yapılacak COP26 iklim görüşmelerinin başlamasından bir ay önce yayımlanan mektubun imzacıları; “İşletmelerimiz iklim eyleminin faydalarını kabul ediyor. Bugün alınacak doğru politika kararları, G20 genelinde yatırımların artmasını ve iklim krizine çözüm getirmeye yarayacak iş kararlarını teşvik etmeyi sağlayacaktır” dedi.

Mektup, hükümetlerin iklim için eyleme geçmesi yönünde giderek büyüyen kamuoyu baskısı ve 46 trilyon dolarlık varlığa sahip 587 yatırımcının iklim hedeflerini büyütme çağrısıyla eş zamanlı olarak yayımlandı.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/600den-fazla-sirket-g20yi-emisyonlari-azaltma-ve-komurden-cikisa-cagiriyor/

30.09.2021 – Çin’in kömür kararı, 130 milyar dolarlık bütçeyi temiz enerji yatırımlarına yönlendirebilir

Küresel Enerji Takipçisi (Global Energy Monitor, GEM) tarafından güncellenen ve dünya genelinde kömür santrallerine ve madenlere sağlanan kamu finansmanını takip etmek üzere geliştirilen Küresel Kömür Kamu Finansmanı Takipçisi, Çin’in denizaşırı kömür finansmanını sonlandırma taahhüdünden, toplamda 42.220 MW kurulu güçteki 44 kömür santralinin etkileneceğini gösteriyor. Bu durum, kullanım ömrü boyunca toplamda 130 milyar dolar tasarruf sağlamanın yanı sıra, küresel ölçekte kömür talebindeki yıllık artışta 30 milyon ton daralma anlamına geliyor. Santrallerin toplam kullanım ömrü hesaba katıldığında kömür talebindeki azalma 1.100 milyon tona denk geliyor.

GEM’in yeni güncellenen kömür kamu finansmanı haritası, Çin yönetiminin yurtdışında yeni kömür santralleri inşa etmeyi durdurma taahhüdünün, bu ülkelerde planlanan kömür santrallerinin geleceğine yönelik riskleri ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/cinin-komur-karari-130-milyar-dolarlik-bir-butceyi-yenilenebilirlere-yonlendirebilir/

30.09.2021- Kara Rapor 2021: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

TEMA Vakfı’nın bileşenleri arasında yer aldığı Temiz Hava Hakkı Platformu’nun hazırladığı “Kara Rapor 2021: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri” çalışması yayınlandı. Bu yıl dördüncüsü yayınlanan raporda, Türkiye’nin bazı illerinde yıllardır çözülemeyen ciddi hava kirliliği sorunları yaşandığı ortaya konuldu.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yayınladığı Kara Rapor 2021’e göre, 2020 yılında Türkiye’deki illerin yarısında, yani 42 şehirde kanserojen madde olan ince partikül (PM2.5) seviyesi yeterli düzeyde ölçülmedi. Rapora göre, 2020 yılında Türkiye’de sadece 2 ilde (Bitlis ve Hakkari) Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği kılavuz değerlerin altında temiz hava solundu. Üstelik bu kılavuz değerler DSÖ tarafından hava kirliliğinin güvenli limiti olmadığı için Eylül ayında %75 oranında aşağıya çekildi. 2020 yılında yeterli veri alınabilen 72 ilin partikül madde değerleri (PM10) incelendiğinde 45 ilde hava kirliliğinin ulusal sınır değerleri dahi aştığı açıklandı. Raporda, orman yangınları nedeniyle havaya iklim değişikliğine de sebep olan siyah karbon kirleticisi salındığı belirtildi. Kirli havanın COVID-19 virüsünün vücuda girişini kolaylaştırdığı belirtilen raporda, hava kirliliğinin genlere de etki ederek yetişkinlerde majör depresyonu ve yaşlanmayı tetiklediği vurgulandı.

Kaynak: http://www.temizhavahakki.com/kararapor2021/

29.09.2021- Romanya en geç 2032’de kömürden çıkıyor

Romanya hükümeti, Ulusal Dayanıklılık ve İyileşme Planı’na göre 2032 yılına kadar kömür ve linyit kullanımını aşamalı olarak bırakacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından imzalanan plan, 2025 yılına kadar Romanya’nın kömür kapasitesinin dörtte üçten fazla azalmasını sağlayacak.

BM Paris Anlaşması’na göre, OECD ve AB üyesi ülkeler 2030 yılına kadar mevcut kömür kullanımını sıfırlaması gerekiyor. Buna göre Romanya’nın kömürden çıkış yılı olarak belirlediği 2032 yılı ise Paris Anlaşması ile uyumlu gözükmüyor. Ancak onaylanan plan çerçevesinde bu hedefe ulaşması mümkün olabilir.

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal) Kampanya Direktörü Kathrin Gutmann, Romanya’nın, Avrupa’da kömürden çıkacağını açıklayan 19. ülke olduğunu hatırlatarak “Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin deneyimlerinin bize gösterdiği şu ki, kömürden çıkış taahhüdü verildikten sonra çıkış fiili olarak öngörülenden daha hızlı gelişiyor” dedi.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/romanya-en-gec-2032de-komurden-cikiyor/

29.09.2021- Yeni Araştırma: Kömür kullanımının artırılması büyük kentlere 877 milyar dolara mâl olacak

Kentler İklim Liderliği Grubu’nun (Cities Climate Leadership Group – C40) en yeni raporu, “Kömürsüz şehirler: Temiz bir enerji devrimi için sağlık ve ekonomik nedenler”, işletmedeki kömürlü termik santrallerin, emekliye ayırmak için planlananların ve hava kirliliğinden etkilenen 61 C40 kentinde planlanan yeni santrallerin kümülatif etkisini modelliyor. Bu santraller, dünyadaki toplam kömür santrali kapasitesinin %68’ini temsil ediyor.

Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi, Vivid Economics ve Maryland Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Merkezi’nin desteğiyle hazırlanan çalışma, temiz ve yenilenebilir enerjiye tam geçiş ile birlikte kömürün hızlı bir şekilde kullanımdan kaldırılmasının Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak ve küresel iklim felaketinden kaçınmak için gerekli olduğunu vurguluyor. Rapor, küresel enerji dönüşümünün aynı zamanda yüz binlerce hayat kurtarmak ve 10 yıl içinde dünya çapında 6,4 milyona varan istihdam yaratmak için muazzam bir fırsatı temsil ettiğinin altını çiziyor.

C40 Yönetim Kurulu Başkanı ve BM İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Michael R. Bloomberg, “Veriler açık: İklim değişikliğini engellemek, ekonomiyi büyütmek, halk sağlığını korumak ve hayat kurtarmak için kömürün tamamını aşamalı olarak – mümkün olduğunca çabuk bir şekilde – terk etmeliyiz. Bloomberg Philanthropies yıllardır kömürle mücadeleye öncülük ediyor ve daha da fazla ulusal ve yerel liderin katılmasına ihtiyacımız var. Dünya, COP26’da iklim değişikliğini masaya yatırırken, kömürün aşamalı olarak kaldırılması ve temiz enerjiye adil bir geçişin başlatılması birinci öncelik olmalı” dedi.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/yeni-arastirma-komur-kullaniminin-artirilmasi-buyuk-kentlere-877-milyar-dolara-mal-olacak/

28.09.2021 – Çin’in yurtdışında yeni kömür yatırımı yapmama kararı Hunutlu’yu da kapsamalı

Doğu Akdeniz Çevre Platformu; Çin’in, işletmeye 2022 yılında alınması planlanan Hunutlu Termik Santrali’ni yurtdışında yeni kömür yatırımı yapmama kararı kapsamına alarak, santrale yönelik tüm desteklerini ivedilikle durdurmasını talep ediyor.

BM Genel Kurul Toplantısı’nın ilk gününde Türkiye, Paris Anlaşması’nı onaylayacağını duyururken Çin, iklim değişikliği hedeflerine ulaşma yolunda ülke dışında yeni kömür santrali inşa etmeyeceğini açıkladı. Bu gelişmeler ışığında Türkiye, enerji politikasından yeni kömürü çıkaracak şekilde revize etme ve kömürden çıkış için planlarını yaparken, Çin’in ithal kömür ile çalıştıracağı Hunutlu Termik Santrali yatırımını gözden geçirmesi gerekiyor.

Projenin başından itibaren 20’den fazla sivil toplum örgütü, santralin insan sağlığına, biyolojik çeşitliliğe, tarıma ve iklime yapacağı olumsuz etkilerini hem Türkiye’deki hem de Çin’deki yetkililere ulaştırdı. Ancak, gerek ulusal çevre mevzuatına gerekse Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir süreç işletilerek inşaat başlatıldı.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/cinin-yurtdisinda-yeni-komur-yatirimi-yapmama-karari-hunutluyu-da-kapsamali/

28.09.2021- Türkiye’de yenilenebilir enerjiyle elektrik üretmek ithal kömür santrallerine göre daha ucuz

Ember tarafından hazırlanan analiz, küresel ölçekte her geçen yıl daha rekabetçi hale gelen güneş ve rüzgâr enerjisinin, Türkiye’de de elektrik üretim maliyetlerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. 5 yıl öncesi ile kıyaslandığında, Türkiye’de yeni rüzgâr enerjisi santrali kurulumu maliyeti %32, yeni güneş enerjisi santrali kurulumu maliyeti ise %50 oranında azaldı. Rüzgâr ve güneş enerjisindeki bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

Rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin maliyetleri hızla düşerken, kömür fiyatları da tüm dünyada ciddi bir ivmeyle artıyor. Küresel çapta son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan kömür fiyatı, sadece 2021’in Mayıs-Eylül’ünü kapsayan 4 aylık dönemde ikiye katlandı.

Ember’in Türkiye’deki elektrik üretimine dair sunduğu analiz, yeni kurulacak güneş ve rüzgâr santrallerinden elektrik üretme maliyetinin, ithal kömürle çalışan hâlihazırda işletmedeki termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de yeni bir rüzgâr ve güneş santrali ile elde edilecek elektriğin maliyeti sırasıyla 40,8 USD/MWh ve 51,9 USD/MWh iken, ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama maliyet 73 USD/MWh’a ulaşıyor. Bu durum, yeni yapılacak rüzgâr ve güneş santralleri ile elektrik üretmenin, mevcut ithal kömür santralleri ile üretmekten çok daha ucuz olduğunu gözler önüne seriyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/turkiyede-yenilenebilirlerle-elektrik-uretmek-ithal-komur-santrallarina-gore-daha-ucuz/

27.09.2021 – Bank Of China yurtdışı kömür finansmanını sonlandırıyor

Çin’in 5 büyük bankasından biri olan Bank of China, yaptığı bir açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren Hong Kong, Makao ve Tayvan da dahil olmak üzere Çin dışında yeni kömür madenciliği ve kömür santrali projelerine finansman sağlamayacağını belirtti. Devlet tarafından işletilen kredi kuruluşunun, hâlihazırda imzalanmış projeleri hariç tutan duyurusu, Devlet Başkanı Xi Jinping’in Çin’in yurtdışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri inşa etmeyeceğine dair verdiği sözün ardından geldi.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/bank-of-china-yurtdisi-komur-finansmanini-sonlandiriyor/

24.09.2021 – Hükümetlerden kritik adım: “Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi” duyuruldu

Sri Lanka, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, Karadağ ve Birleşik Krallık’ın da aralarında bulunduğu bir grup hükümet, 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılmak için, BM İklim Zirvesi COP26 öncesi tüm ülkeleri yeni kömürlü santrallerinin inşaatını durdurma taahhüdü vermeye teşvik etmeyi amaçlayan “Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi”ni duyurdu.

BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısında bir Enerji Sözleşmesi şeklinde yapılan duyuru, imzacıların yeni kömürlü santral inşaatını sona erdirmek ve iklim değişikliği ile hava kirliliği üzerindeki olumsuz etkilerini kabul ederek diğer ülkelere örnek olmak için kararlı adımlar atma taahhüdünü işaret ediyor. Enerji Sözleşmeleri yaşayan belgeler olarak kabul ediliyor ve diğer ülkeler de katılmaya teşvik ediliyor. Grup, mümkün olan en kısa sürede en fazla sayıda yeni imza sahibi toplamayı hedefliyor.

İlk kez, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler birlikte, yeni kömürlü termik santral üretimini sona erdirmek amacıyla küresel çabalara ivme kazandırmak için bir araya geldi. Bu yeni girişim, imzacıların 2021’in sonuna kadar, kömürlü termik santral projelerinin yeni inşaatlarına izin vermeyi derhal durdurmalarını ve sona erdirmelerini gerektiriyor. Bu ülkeler, diğer tüm hükümetleri bu adımları atmaya ve BM İklim Zirvesi COP26’nın “kömür enerjisini tarihe gömme” şeklindeki iddialı hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak için zirve öncesinde Sözleşme’ye katılmaya çağırıyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/hukumetlerden-kritik-adim-yeni-komur-santrali-yok-sozlesmesi-duyuruldu/

23.09.2021- Çin’den önemli iklim taahhütleri

Çin lideri Xi Jinping, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerini güçlendirmek için Çin’in yurtdışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri inşa etmeyeceğini söyledi. Jinping herhangi bir ayrıntı vermedi, ancak politikanın nasıl uygulandığına bağlı olarak, gelişmekte olan ülkelerdeki kömür santrallerinin finansmanı önemli ölçüde sınırlanabilir.

Xi, yıllık BM toplantısında önceden kaydedilmiş video konuşmasında, “Çin, yeşil ve düşük karbonlu enerjinin geliştirilmesinde diğer gelişmekte olan ülkelere desteği artıracak ve yurtdışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri inşa etmeyecek” dedi.

COP26 Başkanı Alok Sharma ise Twitter’da yaptığı paylaşımında, “Kömür enerjisinin sonunun geldiği açıkça ortada. Başkan Xi’nin yurtdışında yeni kömür projeleri inşa etmeyi bırakma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/abd-ve-cinden-onemli-iklim-taahhutleri/

21.09.2021 – Türkiye’nin kapasite fazlası kömür santrallarının maliyeti yılda 162 milyon euro’yu buluyor

Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi, bölgenin en yüksek kömür tüketimi ve üretiminden sorumlu 9 Avrupa ülkesinde; Almanya, Bulgaristan, Çekya, Hollanda, İspanya, İtalya, Polonya, Romanya ve Türkiye’de fosil yakıt kapasitesindeki arz fazlası miktarını hesapladı. Kapasite fazlası rapor serisinin ilki olan bu yeni raporda, hesaplanan 48,8 GW, 2019 yılında AB’nin toplam kurulu fosil yakıt kapasitesinin %17’sine ve Almanya’nın faaliyette olan toplam kömür filosundan daha fazlasına denk geliyor.

Santrallerin derhal emekli edilmeleri, ihtiyaç duyulmayan ve yeterince kullanılmayan tesislerde sabit işletme ve bakım maliyetlerini karşılamak zorunda kalmamanın bir sonucu olarak, her yıl 1,9 milyar euro tasarruf anlamına geliyor. Rapor ayrıca, fazla fosil yakıt kapasitesinin %77’sinin kömürden geldiğini tespit ediyor.

Rapor, Türkiye ile ilgili olarak, kömürlü termik santrallerin sabit işletme ve bakım giderlerinin AB ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekiyor; bunun nedeni olarak da ortalama 46.190 euro/MW’lık yüksek bakım maliyetlerine sahip eski ve büyük bir linyit santralleri filosuna sahip olması gösteriliyor.

Çalışmada, Türkiye’deki fosil yakıt kapasitesindeki arz fazlasının yıllık yaklaşık 162 milyon euro tutarında maliyete sebep olduğu ortaya konuluyor. Raporun yazarları, Türkiye’deki mevcut kömürlü termik santrallerin yaklaşık %18’inin elektrik üretiminde pik talebi karşılamak için gerekli olmadığını ve bu santrallerin emekliye ayrılması halinde yıllık yaklaşık 155 milyon euro tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/turkiyenin-kapasite-fazlasi-komur-santrallarinin-maliyeti-yilda-162-milyon-euroyu-buluyor/

22.09.2021 – Zonguldak için kömürsüz bir hayat mümkün!

Zonguldak’ta adil dönüşüm kampanyası başlatan Greenpeace Akdeniz, kömüre mahkûm edilen şehir için başka bir hayatın mümkün olduğunu ifade ediyor. Projeyle Zonguldak’ın iklim ve çevre dostu ekonomik potansiyelinin ve istihdamının geliştirilmesi, doğal ve tarihi güzelliklerinin tekrar ortaya çıkarılması, bölge turizminin canlandırılması, şehrin doğa, kültür ve sanatseverler için buluşma noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/zonguldak-icin-komursuz-bir-hayat-mumkun/

23.09.2021 – İklim dostu politikalara geçilmeli; kömür bırakılmalı

Sivil toplum kuruluşlarına göre Türkiye’nin Paris Anlaşması’nın onaylanacağını belirtmesi, Türkiye’nin iklim politikaları doğrultusunda fosil yakıtlardan çıkabileceği umudunu veriyor. AB üyesi toplam 18 ülke bugün itibarıyla kömürden tamamen çıktı ya da 2021 yılına kadar tamamen çıkma taahhüdünü duyurdu. Türkiye de kömürden çıkışı planlayarak, bu konuda lider ülkeler arasına girebilir.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylanması çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. TEMA Vakfı olarak uzun zamandır anlaşmanın onaylanmasını ve taahhütlerin yerine getirilmesini talep ediyor ve gelişmeleri yakından izliyorduk. Elbette ki anlaşmanın imzalanması tek başına yeterli olmasa dahi gerçekçi hedeflerle sorumluluk alınması iklim değişikliğini durdurmak için çok önemli ve acildir. Türkiye’nin başta enerji olmak üzere madencilik ve ilgili tüm konularda iklim dostu politikalara hızla geçmesini bekliyoruz. İlk atılacak adımlardan biri iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olan kömür madenciliği ve kömürlü termik santral yatırımlarından vazgeçilmesi olmalıdır’’ diyor.

Kaynak: https://ekoiq.com/2021/09/23/iklim-dostu-politikalara-gecilmeli-komur-birakilmali/

14.09.2021 – Yeni Çalışma: Paris Anlaşması’yla beraber çoğu kömürlü termik santral projesinin üstü çizildi

Yeni kömür projelerinin çöküşüne dair yeni bir rapor yayımlayan E3G’ye göre, Paris Anlaşması’nın 2015’te müzakere edilmesinden bu yana, planlanan kömürlü termik santral kapasitesinde görülen %76’lık azalma, yeni kömürlü santral inşaatlarının sonunun geldiğini gösteriyor. Bu durumda, 42 ülke, inşaat öncesi planlama aşamasında herhangi bir projesi kalmadığı için “yeni kömür yok” taahhüdünü vermeye hazır hale geliyor ve 2015’ten bu yana bu taahhüdü veren 41 ülkeye katılıyor. Bu ülkeler, BM Genel Sekreteri Guterres’in “2021’e kadar yeni kömür yok” çağrısına birlikte yanıt verebilirler.

Rapor, sadece altı ülkenin harekete geçmesiyle dünya genelinde planlanan proje stokunun %82’sinin ortadan kaldırılabileceğini tespit ediyor. Küresel ölçekte, yapımı planlanan kömürlü santrallerin %55’i sadece Çin’de, onu Hindistan, Vietnam, Endonezya, Türkiye ve Bangladeş izliyor. Geri kalan projeler 31 ülke arasında daha düşük yoğunlukla paylaşılırken, 16 ülke kömürsüz bir geleceğe erişmekten sadece bir proje uzakta. Bu ülkeler, yeni kömür yakıtlı enerji üretimi arayışlarını sona erdirmek için küresel eğilimi ve bölgedeki emsallerini takip edebilir.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/yeni-calisma-paris-anlasmasiyla-beraber-cogu-komurlu-termik-santral-projesinin-ustu-cizildi/

13.09.2021 – Avustralya BM çağrısına rağmen kömür planları yapıyor

Avustralya’nın Kaynaklar Bakanı Keith Pitt, BM elçisinin fosil yakıtı aşamalı olarak bırakmaları çağrısında bulunmasının ardından, artan küresel talep göz önünde bulundurulduğunda kömürün Avustralya’nın ekonomisine 2030’dan sonra da önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

BM İklim Değişikliği Özel Danışmanı Selwin Hart, Avustralya’nın başkenti Canberra’da yaptığı konuşmada, “Kömürden çıkmak için daha büyük çabalar gösterilmezse iklim değişikliği, Avustralya’nın ekonomisine önemle ölçüde zarar verecek” dedi. Avustralya’nın kömür enerjisine aşırı bağımlılığı, ülkeyi dünyanın kişi başına en çok karbon salan ülkelerinden biri haline getiriyor. Ancak muhafazakâr hükümet, emisyonlara karşı sert değişimlerin istihdam kayıplarına mâl olacağını söyleyerek kararlı bir şekilde fosil yakıt endüstrilerine arka çıktı.

Kaynaklar Bakanı Keith Pitt, yaptığı açıklamada, Avustralya’nın son ihracat rakamlarının kömürün yaklaşan bitişinin abartıldığını ve geleceğinin 2030’un çok ötesinde güvence altında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kaynak: https://ekoiq.com/2021/09/13/avustralya-bm-cagrisina-ragmen-komur-planlari-yapiyor/

10.09.2021 – Yeni Rapor: 1.5 Derece hedefi için fosil yakıtların yer altında kalması gerekli

University College London araştırmacıları tarafından yapılan “1,5°C’lik bir dünyada çıkarılamayan fosil yakıtlar” isimli çalışmaya göre, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmak için 2050 yılına kadar fosil yakıtların büyük bir bölümünün yerin altında kalması gerekiyor. Nature dergisinde yayınlanan bulgular, bu yüzyılda ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama olasılığını %50 olarak ele alıyor. 1,5 derece hedefine ulaşma olasılığının artması, üretimde daha da hızlı bir düşüş ve daha fazla fosil yakıtın yer altında kalmasını gerektiriyor. Çıkarılmaması gereken rezervler, 2018 yılı rezervleri baz alınarak yüzde olarak veriliyor: 2050 yılına kadar bu oranın petrol için %58, doğalgaz için %59 ve kömür için %89 olması gerekiyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/yeni-rapor-1-5-derece-hedefi-icin-fosil-yakitlarin-yer-altinda-kalmasi-gerekli/

01.09.2021 – Almanya’nın en yeni kömür santralinin izni geçersiz kılındı

Almanya’da ülkenin en batısında yer alan en genç kömür yakıtlı elektrik santrali Datteln 4’e karşı açılan davanın ardından santralin geçersiz bir kalkınma planına göre inşa edildiğine karar verdi.

Mahkeme, Waltrop kasabası, yerel sakinler ve bir iklim STK’sının yerleşim alanlarına ve bir çocuk hastanesine yakınlığı nedeniyle santrale olan itirazını onayladı. Mahkemeye göre, 2020’de devreye giren Datteln 4’ün yer seçimi, “ilgili yasal gereklilikleri” karşılamayan geçersiz bir imar planına tabiydi. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesindeki yerel yetkililer yeni planlar hazırladılar ve şu anda mahkemede tartışılan bir izin belgesi yayımladılar. Ancak santralin işletmecisinin henüz kömür santralini kapatmaya niyeti yok. İşletmecinin yaptığı açıklamada, henüz yasal olarak bağlayıcı olmayan kararı not aldıklarını ancak mahkemenin görüşünü paylaşmadıkları ifade edildi. Açıklamada “Bu nedenle temyiz olasılığını inceliyoruz. Ancak açık olan şu ki, mahkeme bugün Datteln 4’ün hizmetten çıkarılmasına ilişkin karar vermedi, sadece planlama yasasının resmi yönlerine ilişkin karar verdi. Şirketimiz, santral için verilen iznin hâlâ yasal olduğu görüşünde. Datteln 4, güvenilir bir şekilde çalışmaya ve müşterilerimize yüksek verimli bir şekilde elektrik ve ısı sağlamaya devam edecek” ifadesi yer aldı.

Diğer yandan tesisin işletme izniyle ilgili başka bir dava devam ediyor. Datteln bunu da kaybederse üretimi durdurması gerekecek. Çevre STK’sı Client Earth, Datteln 4’ün ağır metaller ve cıva, kurşun ve arsenik gibi zehirli maddeler yaydığı için hava ve su kirliliğine neden olduğunu açıkladı. Client Earth avukatı Francesca Mascha Klein, “Bu tesis her zaman bir felaket oldu. Bir çocuk hastanesinin yakınında ve yüzlerce evin kapısının eşiğinde olması nedeniyle engellemeliydi” dedi.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/almanyanin-en-yeni-komur-santralinin-izni-gecersiz-kilindi/