Çırpılar Kömürlü Termik Santrali’nin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı iptal edildi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan “Çırpılar Kömürlü Termik Santrali” hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edildi.
Çanakkale’ye bağlı Yenice ilçesinin Çırpılar ve Kovancı Köylerinde yapılması planlanan 200 MW kurulu güce sahip santralin iptali için 2016 yılında başlayan çalışmalar  başarıyla sonuçlandı. TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından santralin ÇED Olumlu raporunun iptali için açılan davada, verilen olumlu karar iptal edildi. İki yılın ardından sonuçlanan davada söz konusu santralin yılda 3,52 milyon ton kömür tüketeceği öngörülüyordu.  İçinde bulunduğumuz salgın koşulları iptal kararının doğruluğunu kanıtlıyorİptal davasında mahkemenin ÇED olumlu kararına karşın gösterilen gerekçeler arasında; santralin yer seçiminin üst ölçek plana aykırı olması, flora ve faunaya ilişkin bölgeyi temsil edecek yeterli çalışmanın yapılmamış olması, hava kirliliği etkileri ile yeraltı ve yüzey suları ile ilgili detaylı çalışmaların yapılmamış olması öne çıkarıldı. İklim krizi ve içinde bulunduğumuz salgın koşullarının etkileri düşünüldüğünde alınan iptal kararı emek veren tüm kuruluş ve yetkilileri sevindirdi. ÇED olumlu raporuna göre yapılması planlanan bu santralde, soğutma için yılda 3,5 milyon metreküp su, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Çırpılar Göleti’nden çekilecek ve çekilen bu suyun yetersiz kalması halinde yer altı suları ve yöredeki diğer akarsuların suyu kullanılacaktı. Su kaynaklarını kirletecek, tarım arazilerinin verimini düşürecek ve bununla birlikte yüksek düzeyde hava kirliliğine de neden olacak olan termik santralin iptali, yöre halkına rahat bir nefes aldırdı.

Termik santrale itirazlar 2016’dan beri devam ediyordu
İlk kez 2016 yılında gündeme gelen ve yöre halkının çabalarıyla daha önce üç kez durdurulan Çırpılar Termik Santrali,  vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen gündeme gelmeye devam etmişti. Yöre muhtarlarının itiraz dilekçelerine, TEMA Vakfı, ZMO gibi sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin gerekçelerine rağmen proje için 2018 yılında ÇED olumlu kararı verilmişti.