Türkiye’de Erken Ölüme En Çok Neden Olan Çevre Sorunu Hava Kirliliği

Türkiye’de Erken Ölüme En Çok Neden Olan Çevre Sorunu Hava Kirliliği

Tıp dünyasının en önde gelen akademik yayınlarından Lancet’te yayınlanan ve 2015 yılını temel alan çalışma, çevre kirliliğinin küresel ölümlerin yaklaşık %16’sından sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Hava, su, toprak ve çalışma ortamındaki kirlilik, dünyada her yıl 9 milyon insanın erken ölümüne sebep oluyor. Bu rakam dünyada AIDS, tüberküloz ve sıtma kaynaklı tüm ölümlerin toplamının üç katından daha fazla. Çalışmaya göre, çevre kirliliği kaynaklı ölümlerin %92’si orta ve düşük gelir ortalamalarına sahip ülkelerde yaşanıyor.

Türkiye’nin karnesi de zayıf Rapora göre Türkiye’de çevre kirliliği her yıl yaklaşık 42 bin insanın erken ölümüne sebep oluyor. Ülkemizde insanların %13’ü çevre kirliliği kaynaklı nedenler yüzünden hayata erken veda ediyor. Bu oran İngiltere’de % 8.3 iken ABD’de ise % 5.7.

Türkiye’de çevre sorunları arasından en çok erken ölüme ise hava kirliliği sebep oluyor
Raporun bulgularına göre hava kirliliği Türkiye’de her yıl yaklaşık 30 bin kişinin erken ölümünden sorumlu. Bu ölümlerin çoğu, kalp hastalığı, felç, akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanıyor.Türkiye’de hava kirliliğini azaltarak inme, kalp hastalıkları, akciğer kanseri ve astım gibi pek çok kronik ve akut solunum sistemi hastalıklarının sayısını azaltılabilir.
Erken ölüm istatistikleri: http://env-health.org/IMG/pdf/lancet_cevre_kirligi_ulkeler_verisi.pdf
Tüm rapor: http://gahp.net/commission-pollution-health/