Kömür Ucuz Değil!

Kömürün, yatırım maliyetlerine dahil edilmeyen yüksek sağlık, ekosistem ve iklim maliyetleri var. Aynı zamanda verilen teşviklerle kömür yatırımları kamunun sırtında ciddi bir yük. Nasıl mı? – Türkiye’deki mevcut termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğinin her yıl 3,6 milyar Euro’yu bulan sağlık maliyeti olduğu hesaplanıyor.- Kömür madenciliği nedeniyle hektarlarca tarım alanını kaybediyoruz.- Termik santralin neden olduğu hava kirliliği nedeniyle santralin yakın çevresinde %70’lere varan tarımsal verim kayıpları yaşanıyor. Daha geniş etki alanında ise ancak %10-30 oranlarına iniyor.- İklim değişikliğinde en büyük pay, fosil yakıt kaynaklı enerji tüketiminin. İklim değişikliği, hava kirliliği, tarımsal kayıplar gibi kömür yatırımlarına yansıtılmayan tüm maliyetler toplandığında Türkiye’de kömüre 2015 yılında 24 milyar ABD doları teşvik verildiği hesaplanıyor. 
Kömürden üretilen elektriğin fiyatı yüksek2016 yılında ortalama elektrik fiyatı 140,6TL/MWh idi. Bakanlar Kurulu kararıyla 2017 yılı boyunca yerli kömür santrallerinin ürettiği elektriğin 18 milyar kWh’lik kısmına (ki 2016 yılında yerli kömür santrallerinin ürettiği elektriğin yarısına eşit) 185TL/MWh alım garantisi verildi.Vergi muafiyeti ve SGK prim desteklerine rağmen, yerli kömür, çevre maliyetleri ve yerel muhalefet nedeniyle rağbet görmedi. Son hamle, kamu kurumlarının termik santral projelerini yatırımcı için hazır hale getirmesi. Bu yatırımın ilk örneği Ankara Nallıhan’daki Çayırhan B Santrali. Kamu idaresi, bu santralden üretilecek elektrik için 15 yıl boyunca 60,4USD/MWh ödeyecek.Elektrik fiyatlarının önümüzdeki yıllarda 140 TL seviyelerinden daha da aşağıya inmesi bekleniyor. Aradaki fark, artarak vatandaş olarak bizlerin cebinden çıkacak.
Rüzgar ve güneş gibi yatırımlar pahalı değil mi?Rüzgar ve güneşten elektrik üretmenin maliyeti her yıl düşüyor. Son 5 yılda güneşten elektrik üretmenin maliyeti %80 düştü. IRENA’ya (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) göre, 2015 yılındaki fiyatlara kıyasla, 2025 yılında;- Solar fotovoltatik fiyatları %59 – Açık deniz rüzgar fiyatları yüzde 35, – Karasal rüzgar fiyatları ise yüzde 25 düşecek. Kaynak: Yeşil Gazete; https://yesilgazete.org/blog/2016/06/15/yenilenebilir-enerjide-maliyetler-10-yil-icinde-yari-yariya-dusecek/