Gündemden Haberler / Nisan – Kömür Etme

5 Nisan 2021 – ‘Yükseliş ve Çöküş 2021’ raporu yayınlandı

Global Energy Monitor, Sierra Club, CREA, Climate Risk Horizons, GreenID, Ekosfer ve CAN Europe iş birliğiyle; dünyadaki kömürlü santrallerin durumunu göstermek amacıyla hazırlanan “Yükseliş ve Çöküş 2021” Raporu yayınlandı. Rapor, içinde bulunduğumuz 2021 yılı itibarıyla dünya çapında güncel olarak faaliyet gösteren, inşaat aşamasında olan, askıya alınmış ve iptal edilen kömürlü termik santrallerin küresel takibini yapıyor. Raporda 2020 yılında Çin’de devreye giren kömürlü termik santrallerin sayısındaki artışın, ABD ve AB ülkelerinde kömürden çıkışa yönelik çok sayıda kömürlü termik santralin kapatılmasına gölge düşürdüğü de inceleniyor. Aynı zamanda ülke ve bölge çapında da kömürlü termik santral kapasite verilerini sunarak; küresel olarak benimsenmesi gereken kömürden çıkış stratejisiyle bu verileri bağdaştırarak güncel durumun analizini yapıyor. Raporda Türkiye’ye dair son 1 senede 26 kömürlü termik santral projesinin iptal ettiği bilgisi de yer alıyor. 

Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; 

https://api.turkiyedekomur.org/RaporDokuman/iMG7Eyzce47skYtFWteJ.pdf

Kaynak: https://turkiyedekomur.org/rapor/detay

23 Nisan 2021 – Polonya 2040 yılına kadar sıfır enerjili emisyon sistemi vaat ediyor

Polonya Başbakanı Andrzej Duda, Beyaz Saray Sanal İklim Zirvesi için yaptığı konuşmada, Polonya’nın önümüzdeki 20 yıl içinde sıfır emisyonlu bir enerji sistemi kurmayı planladığını söyledi. Polonya, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünü taahhüt etmeyen tek Avrupa Birliği üyesiydi. Bununla birlikte, artan karbon emisyon maliyetleri ve Avrupa Birliği’nin baskısıyla karşı karşıya kalan Varşova, enerji üretiminde fosil yakıtın payını azaltmak için adımlar attı ve ormanlarının karbon emisyonlarını emmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Kaynak: https://www.reuters.com/article/global-climate-summit-poland/coal-addict-polands-president-promises-zero-emission-energy-system-by-2040-idUSL8N2MG5ET 

23 Nisan 2021 – Çin Devlet Başkanı Jinping, 2026’dan itibaren kömür tüketimini azaltmaya başlayacaklarını açıkladı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, küresel liderlerin katıldığı bir zirvede, Çin’in sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarının bir parçası olarak, 2026’dan itibaren kömür kullanımını yavaşlatmaya başlayacaklarını açıkladı. Çin’in yeşil kalkınmaya ve sera gazı emisyonlarının önemli bir kaynağı olan kömüre bağlı enerji sistemini iyileştirmeye kararlı olduğunu belirten Jinping, “On dördüncü 5 yıllık plan döneminde (2021-2025) kömür tüketimindeki artışı kesinlikle sınırlayacağız ve on beşinci 5 yıllık plan döneminde (2026-2030) aşamalı olarak azaltacağız” dedi. Başkanın yorumları, dünyada açık ara en yüksek kömür tüketiminin olduğu Çin’de, bu tüketimin 2025’te zirveye ulaşacağı ve ardından düşmeye başlayacağı anlamına geliyor.

Kaynak: https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-says-china-will-phase-down-coal-consumption-over-2026-2030-2021-04-22/

27 Nisan 2021 – Ülkelerin Emisyon Değerlerini İnceleyen Bilimsel Bir Çalışma; Emisyonların ülkelerin bildirdiğinden daha yüksek olduğunu ortaya koydu. 

Küresel iklim değişikliğinin doğası, altında yatan nedenleri ve dünya üzerindeki etkilerini inceleyen en önemli ve en son araştırmaları yayınlamayı amaçlayan aylık dergi Nature Climate Change; son yayımladığı çalışmada, ülkelerin emisyon miktarlarını raporlamak için kullandıkları modellerin, 2015 Paris Anlaşması kapsamında kullanılan bilimsel modellerden farklı olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmaya göre, ülkelerin bildirdiği emisyon miktarı ile bağımsız modellerin atmosfere ulaştığını söylediği miktar arasında, ABD’nin yıllık olarak yaydığı emisyona eş değer oranda bir boşluk tespit edildi. Çalışma, ülkeye özgü ayarlamalar geliştirmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini, ancak “daha önce karşılaştırılamaz bir ölçüt kullanmış olan ülkelerin sonunda hedeflerini güncellemeleri gerekebileceğini” söylüyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/yeni-calisma-emisyonlar-ulkelerin-bildirdiginden-daha-yuksek/

28 Nisan 2021 – Japonya son kömür santrali projesini de iptal etti

Japonya’da bir yatırımcı daha kömürlü elektrik santrali planlarını askıya aldı. Bu kararla birlikte, hâlihazırda yapım aşamasında olan az sayıdaki yeni kömür projesi dışında, ülkede ek bir yeni santral planı kalmadı. Yatırımcı, hükümetin daha sıkı çevre kuralları ve karbon yoğun projelerin finansmanını kısıtlayan bankalar nedeniyle projeyi iptal etmeye karar verdiklerini belirterek kömürlü termik santraller yerine daha temiz bir biyokütle tesisi kurmayı düşündüklerini söyledi. İptal, geçen hafta Japonya’nın seragazı emisyonlarını 2013’e kıyasla 2030 itibarıyla %46 azaltacağını söylemesinin ardından geldi ve Paris Anlaşması kapsamındaki bir önceki taahhüdü güçlendirdi.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/japonya-son-komur-santrali-projesini-iptal-etti/

29 Nisan 2021 – Polonya’da kömür madenlerinin kapatılmasına yönelik takvim kabul edildi

Polonya hükümeti ve madencilik sendikaları, yerel kömür madenciliğini 2049 yılına kadar sona erdirme programı üzerinde ilk anlaşmaya vardılar. Beş aylık müzakereler ardından varılan ilk anlaşma, Polonya’nın kömür madenciliğini kurtarma ve aşamalı olarak durdurma planı için önemli bir adım olmakla birlikte bir dönüm noktası değil. Planın sonuçlandırılabilmesi için AB’nin rekabet otoritelerinin onayına ihtiyaç var. Sendikaların ayrıntılı incelemesinin ardından Mayıs ayında resmen imzalanacak olan anlaşma, maden kapatma takvimini, işlerini kaybedecek madencilere sosyal yardımı ve maden bölgelerine yönelik fonları desteklemeyi kapsıyor. Sendikalara göre hükümet ayrıca madencilerin ücretlerini artırmayı kabul etti ve Polonya kömürüne yönelik 10 milyon ton/yıl talebini güvence altına almak için temiz kömür teknolojilerine büyük yatırım yapmayı taahhüt etti. 

Kaynak: https://www.argusmedia.com/en/news/2210334-polish-coal-mine-closure-timetable-agreed